До събитието остават:
Select language:
Джанавара - свещено място на ранното християнство

Facebook


Sail Training International

Община Варна

Варна на младите


Джанавара - свещено място на ранното християнство

На 4 километра югозападно от Варна, недалеч от южния бряг на Варненското езеро, в местността Джанавара, се намира Раннохристиянска църква с мистична история и необикновената за времето си архитектура.

Планът на сградата е уникален за българските земи. Описанието на постройката е сравнително пълно - тя е еднокорабна, с вътрешна апсида, едноделен нартекс и е имала атриум с колонада. Размерите на обекта са с дължина 31м, ширина 28м и дебелина на стените на наоса 2,5 м. Църквата е построена от редуващи се пояси от дялани каменни блокове.

Стените на църквата са били покрити с мраморни настилки в долните си части, а над тях е имало стенописи, от които са открити само миниатюрни късчета. Подовете на централният кораб на църквата, кръщелнята и олтарът били покрити с големи мраморни плочи, а на останалите помещения – с многоцветни мозайки, украсени с растителни и геометрични мотиви.
Източните помещения са били двуетажни и вероятно са играели ролята пастофории - дяконикон и протезис. Вторите им етажи са се използвали за отбранителни кули.

За първи път местността Джанавара е проучена през 1915 и 1919 година от братята Карел и Херман Шкорпил. При разкопките им в Раннохристиянската църква е открита зидана тухлена гробница, в която бил погребан много възрастен мъж. До него имало увити в сърмена тъкан и поставени в малко дървено ковчеже мощи на неизвестен светец. Пред олтара са открити три мощехранителници – мраморна, сребърна и златна, украсена със скъпоценни камъни и гранати. Те са били поставени една в друга.

Последовател на изследователската дейност на братя Шкорпил, в проучването на раннохристиянската църква, в местността Джанавара, е Александър Минчев - научен сътрудник към отдел „Археология” на Регионален исторически музей - гр. Варна.

През 1997 г., заедно със своя сътрудник - археологът Васил Тенекеджиев, при разкопки разкриват битови помещения, доказващи, че църквата е била част от манастирски комплекс. Това е сензационно откритие за обекта, което доказва, че Раннохристиянска църква в местност „Джанавара” е с историческа стойност от световно значение.

2019. Всички права запазени.